Ekoline LogoPartner
Úvod          Projekty domov          Komerčné drevostavby Technické informácie          Financovanie          F.A.Q.          Referencie          Kontakt
   Previous  Next     Ekoline - Projekty domov  Ekoline - Montovane domy  Ekoline - Montovane domy na kluc  Ekoline - Montovane chaty a stavby  Ekoline - Projekty rodinnych domov  Ekoline - Bungalovy na kluc

Tepelno – izolačné vlastnosti

Z hľadiska tepelno-izolačných vlastností je montovaný dom výbornou alternatívou nielen pre zdravé a komfortné bývania ale taktiež pre úsporu režijných nákladov. Vo vzťahu k neustále narastajúcim cenám energií je montovaný drevodom od našej spoločnosti bezkonkurenčnou alternatívou voči bytovým domom, klasickým murovaným domom, ako aj montovaným domom ktoré nedosahujú požadované hodnoty kladené na dosiahnutie nízkoenergetického štandardu.

Od nezávislej spoločnoti nám bol vypracovaný - Tepelnotechnický posudok pre konštrukcie montovaného domu podľa skladieb a materiálov spol. Ekoline – montované stavby (v rámci hodnotenia Energetickej hospodárnosti budov). Jeho výsledky nás uistili v tom, že naše domy sú z hľadiska tepelno – izolačných vlastností vysoko kvalitné, šetrné k prevádzkovým nákladovom a v neposlednom rade aj k životnému prostrediu.

Celý obsah Tepelnotechnického posudku si môžete prezrieť otvorením PDF dokumentu.

Najdôležitejší výber z posudku

Skladba obvodového plášťa
    1. Tepelný odpor R Čím je hodnota vyššia tým je tepelný odpor lepší
NORMA STN 73 0540-2 RN = 3,0 (m2.K)/W
Hodnota tepelného odporu pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
R = 5,95 (m2.K)/W
    2. Súčiniteľ prechodu tepla U Čím je hodnota nižšia tým je súčiniteľ prechodu tepla lepší
NORMA STN 73 0540-2 UN = 0,32 (W/m2K)
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY UN = 0,25 (W/m2K)
Hodnota súčiniteľa prechodu tepla pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
U = 0,16 (W/m2K)
    3. Povrchová teplota Θsi  
NORMA STN 73 0540-2 Θsi,N = 12,83 °C
Hodnota pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
Θsi = 18,60 °C
Priebeh teplôt v konštrukcii obvodového plášťa
Priebeh teplôt v konštrukcii obvodového plášťa

Skladba stropu
    1. Tepelný odpor R Čím je hodnota vyššia tým je tepelný odpor lepší
NORMA STN 73 0540-2 RN = 4,9 (m2.K)/W
Hodnota tepelného odporu pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
R = 7,19 (m2.K)/W
    2. Súčiniteľ prechodu tepla U Čím je hodnota nižšia tým je súčiniteľ prechodu tepla lepší
NORMA STN 73 0540-2 UN = 0,20 (W/m2K)
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY UN = 0,15 (W/m2K)
Hodnota súčiniteľa prechodu tepla pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
U = 0,14 (W/m2K)
    3. Povrchová teplota Θsi  
NORMA STN 73 0540-2 Θsi,N = 12,83 °C
Hodnota pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
Θsi = 18,83 °C
Priebeh teplôt v konštrukcii stropu
Priebeh teplôt v konštrukcii stropu

Skladba podlahy
    1. Tepelný odpor R Čím je hodnota vyššia tým je tepelný odpor lepší
NORMA STN 73 0540-2 RN = 2,3 (m2.K)/W
Hodnota tepelného odporu pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
R = 2,56 (m2.K)/W
    2. Povrchová teplota Θsi  
NORMA STN 73 0540-2 Θsi,N = 13,13 °C
Hodnota pri montovanom dome
Ekoline – montované stavby
Θsi = 18,68 °C
Priebeh teplôt v skladbe podlahy
Priebeh teplôt v skladbe podlahy

Sumarizácia
Sumarizácia

Tel:           +421 918 081 583

E-mail:       info@eko-line.sk

Projekty domov 2018

Pekne byvanie

Moderne domy

Moderne krby

Krby cena

Staviame domy na celom Slovensku mapa Zahrada
Partneri google+

© Všetky práva vyhradené. 2011 - 2018

SEO optimalizácia & Design by Animované videá

10 dovodov prečo sa rozhodnúť pre nás